StorageFinder – Din förrådsförmedlare

Vi hjälper dig att hitta en aktör för förråd på ett enkelt & snabbt sätt. Lämna en prisförfrågan hos oss och bli kontaktad av en lokal aktör som du kan magasinera hos. Vi förmedlar förråd i hela Sverige!

Magasinering & förråd är det svenska ordet för Self-Storage. Direkt översatt hyrlager och det är magasinering i förråd.

Idén innebär att privatpersoner och företag kan hyra förråd som är insynsskyddade i olika storlekar. Där ytan är övervakad och uppvärmd så att sakerna förvaras säkert. Sedan att man som hyresgäst har tillgång till lokalen med tagg eller nyckel under förrådshotellets öppettider.

Det första Self-storage konceptet startades i Texas under 1960-talet. I USA idag finns ca 55 000 fastigheter som används som förrådanläggningar. Sedan har det expanderat över hela världen. Till Storbritannien kom det ca 1980 och till Sverige runt 2000.

I Sverige har även ordet förråd ett annat användningsområde. Vilket tex är i källare och vind i hyreshus och bostadsrätter så finns förråd för förvaring av saker. I villor så har man ofta ett garage om används som förråd och bilförvaring. Sedan större lokaler för kommersiellt kallar man traditionellt lagerlokal.

Self storage auktioner har även blivit något som är känt i Sverige genom de amerikanska programmen Storage Wars & Auction Hunters.

Vilket är vanligt i USA, men förekommer sällan i Sverige. Där allmänheten då kommer och bjuder på inventarierna i ett förråd, så att fastighetsägaren/operatören får in en viss hyra som är obetald.

Mobil Magasinering
Finns även i Sverige och består av träboxar/träcontainers på lager där saker förvaras på höjden i höglager. Vilket ofta gör att hyran är lite lägre, men man kan inte komma åt sina saker och får även betala för att hämta ut sakerna. Då det kräver en del jobb för att ta fram boxen.

Sedan finns även aktörer som kör en box till en tomt, som man sedan fyller och därefter hämtas den och körs till ett höglager. Denna form av magasineringsfördel är framförallt en lägre hyra. Nackdelen är att du inte har koll på transporten och inte kommer åt dina saker när du vill.

Prisförfrågan

Vill du få en gratis offert på förråd?